Hvem har ansvaret for PCI DSS på mitt nettsted?

Hvis du skal bruke online-betalinger på nettstedet ditt, må det være PCI-kompatibelt. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), er et sett med sikkerhetsretningslinjer som gjelder alle organisasjoner som aksepterer, lagrer og behandler kredittkortinformasjon. Selv om du utnytter tredjeparts tjenester som Stripe, Recurly, PayPal eller et annet sikkert betalingsalternativ, har du en plikt til å følge kravene som er angitt av PCI DSS. (Når folk snakker om PCI, mener de som oftest PCI DSS.)

Hvis nettstedet ditt viser seg å ikke være i samsvar med PCI-standarden, vil det være selskapet ditt som pådrar seg økonomiske straffer på grunn av det. Nettutvikleren din eller webhotell leverandøren blir ikke bøtelagt.

Hvis du ikke følger reglene kan det åpne for at du blir saksøkt av kunder hvis det foreligger et sikkerhetsbrudd og / eller for bøter fra kortleverandøren din.

Hvis bruddet er stort nok og bøtene er tunge nok, kan det tvinge selskapet ditt ut av drift.

Formålet med PCI DSS er å styrke forbrukers sikkerhet knyttet til kortbetaling med én felles standard for behandling av kortopplysninger som må følges av alle.

Sikkerhetsstandarden er utviklet av kortselskapene Visa, Mastercard, American Express, JCB og Discover i fellesskap.

 

Hvem gjelder PCI DSS kravene for?

Det er ganske enkelt, PCI DSS kravene gjelder for alle bedrifter som lagrer, behandler, overfører eller på annen måte håndterer kortopplysninger.

Uansett om dere bare skal behandle én eneste korttransaksjon eller mange tusen, må dere oppfylle PCI DSS-standarden.

 

Hvorfor skal noen angripe akkuratnettstedet til min bedrift?

Med automatiserte skript kan hackere finne nettsteder med en nettbutikk, søke etter sårbarheter og få uautorisert tilgang. Små nettbutikker med få salg er ikke unntatt – kriminelle er opportunister og vil målrette mot tilgjengelige nettsteder eller serverressurser. Det er ofte lettere å hacke tusen små netthandelsnettsteder enn det er å hacke en stor online forhandler.

Nettsider for netthandel er mottakelige for en rekke risikoer og trusler:

  • Kredittkorts stjalere setter dine kunder i fare for identitetstyveri eller kredittkortsvindel.
  • Kapring fører til tap av salg når kunder blir omdirigert til en falsk handlekurv.
  • Innsprøytet innhold på nettstedet kan spre spam, malware og malvertisering.
  • Serverressurser kan bli stjålet og brukes i malware-kampanjer, DDoS-angrep, etc.
  • Hackede nettsteder kan blokkeres av søkemotorer, antivirusprogrammer og nettlesere.
  • Fordi det alltid vil være et visst nivå av risiko, er sikkerhet en kontinuerlig prosess.
  • Ikke-kompatible netthandelnettsteder får ofte heftige straffer for reguleringsmyndigheter for betalingsbransjer hvis kundene klager over svindel etter bruk av nettstedet.

PCI-standarder viser at den gjennomsnittlige kostnaden for et brudd for et stort nettsted er 4 millioner dollar, mens gjennomsnittlig kostnad for et dataovertredelse for SMB er 86 500 dollar.

Hvis det oppstår et dataovertredelse for e-butikken din, kan du til og med bli suspendert retten til å godta betaling med kredittkort.

 

Hvordan få nettstedet til å være i samsvar med PCI DSS?

Den nåværende versjonen av PCI DSS er 3.2.1, publisert i mai 2018.

PCI DSS bare har 12 hovedkrav, men hver enkelt har flere underkrav.

Kort forklart må bedriften oppfylle seks overordnede krav og tolv tekniske- og driftsmessige krav for å etterleve PCI DSS-kravene.

Her er en forenklet oversikt over kravene:

Sette opp og vedlikeholde et sikkert nettverk og sikre systemer.

1. PCI DSS Krav 1: Beskytt systemet ditt med brannmurer

Installere og vedlikeholde en brannmur som beskytter kortopplysningene.

2. PCI DSS Krav 2: Konfigurer passord og innstillinger

Ikke bruke standardinstillinger til systempassord eller andre sikkerhetsparametre.

Beskytte kortopplysningene

3. PCI DSS Krav 3: Beskytt lagrede kortholderdata

Beskytte alle opplysningene som lagres.

4. PCI DSS Krav 4: Krypter overføring av kortholderdata

Kryptere kortopplysninger som sendes via åpne nettverk.

Beskytte kortopplysningene

3. PCI DSS Krav 3: Beskytt lagrede kortholderdata

Beskytte alle opplysningene som lagres.

4. PCI DSS Krav 4: Krypter overføring av kortholderdata

Kryptere kortopplysninger som sendes via åpne nettverk.

Beskytte kortopplysningene

3. PCI DSS Krav 3: Beskytt lagrede kortholderdata

Beskytte alle opplysningene som lagres.

4. PCI DSS Krav 4: Krypter overføring av kortholderdata

Kryptere kortopplysninger som sendes via åpne nettverk.

Beskytte kortopplysningene

3. PCI DSS Krav 3: Beskytt lagrede kortholderdata

Beskytte alle opplysningene som lagres.

4. PCI DSS Krav 4: Krypter overføring av kortholderdata

Kryptere kortopplysninger som sendes via åpne nettverk.

Beskytte kortopplysningene

3. PCI DSS Krav 3: Beskytt lagrede kortholderdata

Beskytte alle opplysningene som lagres.

4. PCI DSS Krav 4: Krypter overføring av kortholderdata

Kryptere kortopplysninger som sendes via åpne nettverk. 

Faste og sikre prosedyrer for potensielle sårbarheter

5. PCI DSS Krav 5. Beskytt alle systemer mot skadelig programvare og oppdater regelmessig antivirusprogramvare eller -programmer

Sørge for bruk og vedlikehold av antivirusprogrammer.

6. PCI DSS Krav 6: Utvikle og vedlikeholde sikre systemer og applikasjoner

Utvikle og vedlikeholde sikre systemer og applikasjoner.

Iverksette sikre tiltak for adgangskontroll

7. PCI DSS Krav 7: Begrense tilgangen til kortholderdata etter behov fra bedriften

Kun gi tilgang til kortopplysninger når det er absolutt nødvendig.

8. PCI DSS Krav 8: Tildel en unik ID til hver person med datatilgang

Gi en unik ID til personer med tilgang til data.

9. PCI DSS Krav 9: Begrens fysisk tilgang til arbeidsplass- og kortholderdata

Begrense fysisk tilgang til kortopplysninger.

Jevnlig overvåking og testing av nettverk

10. PCI DSS Krav 10: Implementere logging og loggstyring

Spore og overvåke all tilgang til nettverksressurser og kortopplysninger.

11. PCI DSS Krav 11: Gjennomfør sårbarhetsskanninger og penetrasjonstester

Regelmessig teste sikkerhetssystemer og -prosesser.

Utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for datasikkerhet

12. PCI DSS Krav 12: Dokumentasjon og risikovurderinger

Ha retningslinjer for datasikkerhet som gjelder for samtlige medarbeidere.

 Hva skjer hvis man ikke følger kravene?

Hvis bedriften ikke oppfyller PCI DSS-kravene, vil en mindre bedrift med begrensede økonomiske ressurser faktisk risikere hele  livsgrunnlaget for bedriften.

PCI DSS ble etablert for å beskytte forbrukere og bedrifter over hele verden, og brudd på sikkerhetsreglene kan bety store bøter.

Størrelsen på boten avhenger av type sikkerhetsbrudd, men for å være sikker på å unngå bøter, bør man sørge for at bedriften overholder kravene.

Hvis det er noe man ikke skal ta lett på, så er det tross alt bedriftens sikkerhet.

 

Hvor begynner man?

For mange bedrifter kan PCI DSS kravene virke overveldende. Ta kontakt for å få rådgivning.