Et fastlegekontor ble utsatt for et datainnbrudd. Angrepet var rettet mot en maskin som henter ut data fra pasientjournaler til forskning.