Hvorfor norske virksomheter er spesielt utsatt

  • Norge er et av de rikeste og mest digitaliserte landene i verden, det gjør oss svært attraktive for kriminelle i hele verden. 

 

  • Det ligger mye offentlig tilgjengelig informasjon om norske bedrifter på nett. Hvem som helst kan enkelt kartlegge norske bedrifter via åpne data på Brønnøysund.

  

  • Ifølge Næringslivets Sikkerhetsråds KRISINO-undersøkelse for 2019 oppgir 15% av de spurte virksomhetene at de har vært utsatt for løsepengevirus i løpet av de siste 12 måneder.