Et energiselskap i Stavanger-regionen ble i høst svindlet for 150 millioner kroner gjennom et såkalt direktørbedrageri.

En betrodd ansatt, som hadde myndighet til å foreta større utbetalinger, ble gjennom eposter og telefonsamtaler lurt til å tro at han ble kontaktet av den øverste ledelsen ved hovedkvarteret i et annet europeisk land. Den betrodde medarbeideren ble deretter lurt til å tro at han raskt måtte foreta flere utbetalinger utenom vanlige rutiner for å bistå selskapet i en akutt situasjon. Dette er det som kalles “Direkør svindel”. Etterforskningspor peker på at pengene har gått til Israel.