Universitetet i Tromsø ble lurt til å betale 12 millioner kroner til en falsk leverandør for delbetaling av en røntgenmaskin.

I pressemeldingen går det fram at UiT i oktober mottok en faktura på e-post fra en utenlandsk leverandør for delbetaling av en røntgenmaskin. Fakturaen var korrekt og fra riktig leverandør. Få dager senere fikk UiT en ny melding fra det som tilsynelatende var leverandøren, med ny faktura med oppdatert betalingsinformasjon og bekreftelser på dette. Endringen ble effektuert og betaling gjennomført i samsvar med UiTs rutiner.

En uke etter utbetalingsdato ble det oppdaget at leverandøren likevel ikke hadde mottatt betalingen, og at UiT var utsatt for svindel.